NLP Nedir?

Yeniden programlamadır. Düşünce ve davranış biçimlerimiz NLP ye özgü yöntemlerle yeniden programlanır. NLP nin odak noktası zihin ve onun işleyiş şeklidir.

Böylelikle insan "KENDİNİN EN İYİ VERSİYONU" haline gelir. Kişi NLP ile bilinçaltını da yönlendirir. Onu kendi yararına kullanabilir. Olumsuz inanç ve kalıplardan kurtulur. İnsanlarla iletişimi gelişir. Daha ikna edici ve başarılı olur. Geçmişte yaşanmış, bize olumsuz etki etmiş, depolanmış olaylar NLP teknikleriyle temizlenir. Kişi kendisiyle ve hayatla barışır.

NLP ile;

  • İletişim becerilerinizi geliştireceksiniz.
  • İç dünyanızın kontrolünü elinize alacaksınız.
  • Motivasyon gücünüzü arttıracaksınız.
  • Kalıplaşmış, hantal davranış ve alışkanlıklarınızı kıracaksınız.
  • Zamanı etkin kullanacaksınız.
  • Sınav ve performans kaygısını aşacaksınız.
  • Kendinize ve olaylara dışarıdan objektif bakabilir hale geleceksiniz.
  • Kendiyle barışık, huzurlu ve komplike bir insan olacaksınız.

Arkadaşlarınızla paylaşın!